Home

Het huwelijk is in de westerse beschavingskring en een groot deel van de niet-westerse beschavingen een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden. De precieze definitie van het huwelijk is afhankelijk van de historische en culturele context (zie ook verderop). Wereldwijd komen monogameheteroseksuele huwelijken het meest voor, gevolgd door polygynie (een verbintenis van één man met meerdere vrouwen).

Het burgerlijk huwelijk is het wettelijke huwelijk. Het is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Personen- en familierecht). Het eerst of uitsluitend sluiten van een godsdienstig huwelijk, bijvoorbeeld een kerkelijk huwelijk, is niet toegestaan.[1]

Volgens het CBS waren er in 2007 72.485 huwelijken waarvan 1.371 tussen personen van hetzelfde geslacht (zgn. homohuwelijken) en 5.333 in het buitenland.

Nieuw op dit gebied is het ceremonieelhuwelijk: dit is een uitbreiding op het wettelijke huwelijk, die dieper ingaat op de trouwbeloftes van het paar. Het wettelijke huwelijk is puur een registratie van de regels en plichten die het paar overeen zijn gekomen en die de wet aan het huwelijk stelt. In het wetboek staat nergens dat er een toespraak gehouden dient te worden door de burgerlijkestand. Het ceremonieelhuwelijk vult dit aan door de trouwbeloftes d.m.v. huwelijksgeloftes en ringgeloftes. Het wettelijke huwelijk is dus het zakelijke gedeelte en het ceremonieelhuwelijk is de emotionele gedeelte van de huwelijksplechtigheid. Het ceremonieelhuwelijk vindt na de registratie plaats en is dus niet gebonden aan de wet en kan daarmee ook overal plaatsvinden. Op elke vrije en gewenste locatie.